Cấp độ 2 – Học lập trình qua thiết kế Game

Khóa học này từng bước giúp các em biết sử dụng máy tính vào công việc học tập như thực hiện bài thuyết trình, xử lý ảnh đơn giản, lập trình v.v… Đặc biệt, bé sẽ được học chuyên sâu hơn vào lập trình Scratch, một công cụ lập trình cho trẻ em nổi tiếng trên thế giới và đang được sử dụng cho các kỳ thi tin học trẻ trong những năm gần đây.

Với phương pháp vừa học, vừa chơi, chương trình được thiết kế hấp dẫn để các em có thể làm ngay ra những sản phẩm sau mỗi buổi học từ kích thích sự sáng tạo và tạo sự thích thú cho các em.

Nội dung khóa học

  • Thuyết trình với Power Point: môn học này giúp các em làm quen với việc xây dựng một bào thuyết trình để giới thiệu về quê hương, bảo vệ môi trường v.v.. môn học này sẽ rèn luyện kỹ năng trình bày và thuyết trình cho các em.
  • Xử lý ảnh với Photoshop: Hình ảnh có vai trò vô cùng quan trọng trong trình bày nên môn học này sẽ rèn luyện cho các em những kỹ năng cơ bản về xử lý hình ảnh nhằm giúp các em dễ dàng hơn trong việc mình họa những điều mình muốn nói.
  • Học lập trình qua thiết kế Game với Scratch: Những kỹ năng lập trình nâng cao sẽ được lồng ghép qua những game đơn giản như Cá săn mồi, Hip hop, Dàn đồng ca, Truy tìm mê cung v.v.. sẽ giúp các em phát triển tư duy logic và tư duy sáng tạo một cách hiệu quả.  

Đối tượng & Học phí

Đối tượng:

Dành cho trẻ từ 10-12 tuổi hoặc đã qua Cấp độ 1

Học phí:

  • Thời gian học: 2.5 tháng (Từ 03/06 – 14/08) /20 buổi
  • Học mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 2 tiết.
  • Học phí: 1,750,000 đồng (trọn khóa)