Tin học hè – Kidpro Cấp độ 2

 Không khí học của sáng hôm nay với lớp Tin học hè Kidpro cấp độ 2 – quá tập trung, quá hào hứng!!


Trình chiếu PowerPoit không khó nhưng vấn đề là phải có ý tưởng xây dựng và độ chuyên nghiệp xây dựng bản trình chiếu!
Với nhiều chủ đề khác nhau cho mỗi bạn nhỏ lựa chọn: giới thiệu về đất nước Việt Nam, giới thiệu về du lịch Đà Nẵng, giới thiệu về du lịch thế giới… các chủ đề được các bạn nhỏ giới thiệu thông qua bài Slide của mình.


Các bài học hôm nay sẽ giúp các bạn show diễn các bài học, bài tập thực hành ở trường của mình trong năm học sắp đến đó cả nhà!!!